Käyttö- ja Toimitusehdot, Rekisteriseloste

 
Käyttö- ja Toimitusehdot
 
 
Tuotteet ja tuotehinnat
Tuotteiden hinnat on esitetty tuote-esittelyjen yhteydessä. Tuotteisiimme sisältyy arvonlisäveroa. Veroerittely näkyy ostoskorissa ja tilausvahvistuksessa.
 
Maksutavat
Yksityisasiakkaat voivat maksaa tilauksensa ostoskorissa valittavissa olevilla maksutavoilla.
 
Toimitusmaksu
Sähköisten ladattavien tuotteiden toimituksesta emme peri toimitusmaksuja. Pakkaus- ja toimituskulumme riippuvat valitusta toimitustavasta ja ne lisätään automaattisesti tilauksen loppusummaan.
 
Toimitukset
Lähetämme tilaamasi tuotteet sähköisesti mahdollisimman pian ja lataus käynnistyy heti maksun hyväksymisen ja käsittelyn jälkeen.
 
Tuotteiden palautusoikeus
Ladattavilla sähköisillä tuotteilla (treeniohjelmilla) ei ole palautus- tai vaihto-oikeutta. Suomen kuluttajansuojalain mukaan kuluttajalla on oikeus vaihtaa tai palauttaa koko tilaus tai osa siitä 14 vuorokauden kuluessa tilauksen vastaanottamisesta, mutta vain alkuperäispakkauksessa olevia käyttämättömiä, muuttumattomia ja myyntikelpoisia tuotteita. 
 
Tuotevirheen korjaaminen
Jos toimitettu tuote on vioittunut, voit tehdä tuotteesta virheilmoituksen osoitteeseen idajemina@idajemina.com.
 
KÄYTTÖEHDOT
LUE NÄMÄ EHDOT HUOLELLISESTI ENNEN PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOA.
 
Ehtojen soveltaminen
Näitä ehtoja sovelletaan IdaJeminan (jäljempänä "Myyjä") kulloinkin käytössään olevissa verkko-osoitteissa (kuten esimerkiksi, mutta näihin rajoittumatta: www.idajemina.com, www.idajemina.fi) tarjoamien verkkopalvelujen ja tuotteiden, kuten treeniohjelmien, (jäljempänä "Palvelu(t)") käyttöön.
 
Näitä ehtoja sovelletaan sekä rekisteröityneen että rekisteröitymättömän asiakkaan asiointiin Palvelussa. Ehtoja sovelletaan rekisteröitymättömän asiakkaan osalta Palvelun käyttöön niin kauan kuin asiakas käyttää Palvelua. Rekisteröityneen asiakkaan osalta näitä ehtoja sovelletaan osapuolten välillä vähintään siihen saakka, kunnes asiakkaan Käyttäjätunnus on poistettu.
 
Käyttämällä Palvelua asiakas hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.
Näitä ehtoja sovelletaan lisäksi Myyjän ja Myyjän kulloinkin tarjoamien maksullisten harjoitus- eli treeniohjelmien (jäljempänä "Verkkopalvelu") käyttäjien väliseen asiakassuhteeseen. Tällöin ehtoja sovelletaan osapuolten välillä aina vähintään kunkin Verkkopalvelun keston ajan.
 
Verkkopalvelun asiakkaan ja Myyjän väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan näiden ehtojen lisäksi mahdollisia Verkkopalveluiden palvelukohtaisia erityisehtoja ja hinnastoja. Näiden ehtojen ja palvelukohtaisten ehtojen mahdollisen ristiriidan tilanteessa sovelletaan ensisijaisesti palvelukohtaisia ehtoja ja toissijaisesti näitä ehtoja.
 
Palvelun sisältö
Palvelu on palvelukokonaisuus, johon sisältyy Myyjän ja mahdollisten muiden, Myyjän kanssa yhteistyösuhteessa olevien palveluntarjoajien (jäljempänä "Muut palveluntarjoajat") kulloinkin tarjoamia palveluita, tuotteita ja aineistoa.
 
Myyjällä ja Muilla palveluntarjoajilla on oikeus milloin tahansa muuttaa Palvelun palveluvalikoimaa, toimintaa, sisältöä ja saatavuutta.
Eri päätelaitteilla käytettäväksi tarjottu Palvelu voi sisällöltään ja toiminnoiltaan poiketa toisistaan.
 
Myyjä voi tarjota, välittää tai markkinoida Palvelussa Muun palveluntarjoajan tuottamia tai tarjoamia maksullisia tai maksuttomia palveluja tai tuotteita. Muiden palveluntarjoajien palvelut tarjotaan, välitetään ja markkinoidaan sellaisenaan ja sitoumuksetta. Myyjä ei vastaa mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu Muun palveluntarjoajan tuottaman tai tarjoaman palvelun mahdollisesta virheestä kuten väärästä tiedosta, palvelun viivästymisestä taikka palvelun saatavuudesta. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näiden ehtojen ohella Muun palveluntarjoajan mahdollisia erityisiä sopimusehtoja, vastuunrajoituksia ja ohjeita.
 
Palveluiden käyttö
 
Palvelun käyttötarkoitus
Asiakas sitoutuu käyttämään Palvelua vain henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin.
 
Palvelun käyttö ilman rekisteröitymistä
Jotkin palvelut ovat saatavilla ilman tarvetta rekisteröityä Palvelun asiakkaaksi. Palveluita voidaan käyttää ilman rekisteröitymistä siten ja siinä laajuudessa kuin Myyjä katsoo sopivaksi. Myyjä varaa oikeuden vaihtaa, muuttaa ja poistaa Palvelun osia, jotka sallivat Palvelun käytön ilman rekisteröitymistä. Tällaisia osia voidaan myös muuttaa sellaisiksi, että niitä voivat käyttää vain rekisteröityneet asiakkaat.
 
Palvelun asiakkaan on oltava vähintään 15-vuotias. Kaikkien alaikäisten tai muutoin vajaavaltaisten tulee käydä nämä käyttöehdot läpi vanhempiensa tai edunvalvojansa kanssa sekä saada vanhempiensa tai edunvalvojansa hyväksyntä näille käyttöehdoille ennen Palvelun käyttämistä.
 
Voimaantulo
Sopimus Palvelun tai sen tietyn osan käytöstä syntyy, kun kun Myyjä on hyväksynyt asiakkaan tilauksen tai kun asiakas muutoin ryhtyy käyttämään Palvelua tai kun asiakas on rekisteröitynyt rekisteröitymistä vaativaan Palveluun ja hyväksynyt käyttöehdot. Myöhemmin tilattavat palvelut (mahdollisine erityisehtoineen) tulevat osaksi sopimusta, ellei tietyn palvelun osalta toisin sovita.
 
Käyttäytyminen Palvelussa ja käytön estäminen
Asiakas on henkilökohtaisesti vastuussa Palvelun käytöstä sekä viesteistään ja tekemistään toimenpiteistä Palvelussa. Palvelun asiakkaan tulee käyttää Palvelua näiden ehtojen, voimassa olevan sääntelyn ja hyvän tavan mukaisesti. Myyjä pitää muun muassa seuraavia tekoja, näiden ehtojen vastaisina:
 
- kopiosuojauksen murtaminen, kiertäminen tai näiden yrittäminen
- hakkerointi, krakkerointi tai väärän tai turmeltuneen ohjelmiston levittäminen;
- Myyjän tai kolmansien osapuolien tekijänoikeutta tai muita immateriaalioikeuksia loukkaavan tiedon tai materiaalin lähettäminen;
- Palvelun hyväksikäyttö tavalla, joka rikkoo näitä käyttöehtoja tai mitä tahansa soveltuvaa lakia tai määräystä;
- esiintyminen toisena henkilönä tai valheellisilla tiedoilla;
- viruksia tai turmeltunutta tietoa sisältävien tiedostojen lähettäminen;
- mikä tahansa teko, jolla objekti- tai binäärikoodia muunnetaan lähdekoodiksi; ja
- minkä tahansa ohjelmistojen tai ohjelmistojen osien lataaminen Palvelusta (lukuun ottamatta tilanteita, joissa Myyjän tai tämän osoittamat kolmannet osapuolet ovat nimenomaisesti sallineet tällaisen lataamisen).
 
Mikäli Myyjä harkintansa mukaisesti katsoo, että asiakas on rikkonut näitä ehtoja ja/tai käyttänyt Palvelua mihin tahansa laittomaan tai muutoin kiellettyyn tarkoitukseen, Myyjä voi oman harkintansa mukaan ja ilman minkäänlaista vastuuta asiakasta kohtaan estää asiakkaan pääsy Palveluun rajoittamattomaksi ajaksi.
 
Immateriaalioikeudet
Palvelun visuaalinen ilme ja Palvelussa julkaistava aineisto, kuten esimerkiksi kuvat, tekstit, ohjelmistot, äänet, tuotteet ja niiden sisältö ovat Myyjän tai Myyjän yhteistyökumppaneiden tavaramerkkioikeuden, tekijänoikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta. Kaikki oikeudet näillä sivuilla julkaistavaan aineistoon pidätetään. 
 
Palvelun sisältämän ja Myyjän Palvelun tai Verkkopalvelun puitteissa asiakkaalle lähettämän aineiston omistusoikeus, tekijänoikeus, tavaramerkki- ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Myyjälle, ellei toisin ole ilmoitettu. Aineiston tai sen osan lainaaminen, kopiointi, tallentaminen, muokkaaminen, muuntelu, siirtäminen, luovuttaminen, muu hyväksikäyttäminen tai hyödyntäminen edes osittain ilman Myyjän ennalta antamaa kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty.
 
Verkkopalvelussa annettavat tiedot ja ohjeet perustuvat Myyjän luottamukselliseen tietoon ja tietotaitoon, joka on Myyjän yksinomaista omaisuutta. Ohjeet ja muu aineisto annetaan Verkkopalvelun asiakkaalle ainoastaan asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön. Ohjeiden tai muun aineiston  luovuttaminen muille tai sen julkaiseminen ja jakaminen missä tahansa sähköisessä tai muussa mediassa on ehdottomasti kielletty. Tämän sopimusehdon vastaisesti menettelevä asiakas vastaa täysimääräisesti Myyjälle tekijänoikeus-rikkomuksella aiheuttamistaan vahingoista.
 
Palvelun käytettävyys
Myyjä ei takaa eikä vastaa siitä, että asiakkaan yhteys toimisi odotetulla tavalla tai että Palvelu olisi aina tai keskeytyksettä saatavilla.
Asiakas vastaa siitä, että hänellä on Palvelun käytön ja asianmukaisen tietoturvan edellyttämät laitteet, ohjelmat ja järjestelmät, kuten päätelaitteet, selaimet ja liittymät ml. tietoliikenneyhteydet. Myyjä ei takaa, että Palvelua voi käyttää asiakkaan laitteilla, ohjelmilla, järjestelmillä tai liittymillä.
 
Palvelussa annetut tiedot
Myyjä yrittää parhaansa mukaan varmistaa, että Palvelussa julkaistut tiedot ovat oikeita ja ajantasaisia, mutta tiedot saattavat sisältää epätarkkuuksia tai virheitä.
Lisäksi asiakkaan tulee aina itse arvioida Palvelussa tai Verkkopalvelussa annettujen tietojen soveltuvuutta asiakkaalle, ottaen huomioon muun muassa asiakkaan terveydentilan, fyysiset ominaisuudet sekä muut henkilökohtaiset olosuhteet.
 
Vastuunrajoitus
Asiakas hyväksyy sen, että Palvelua ja sen sisältöä sekä Verkkopalveluita käytetään kaikilta osin asiakkaan omalla vastuulla. Palvelu on asiakkaan käytettävissä sellaisenaan kuin sen on ja Myyjä varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa, muokata ja evätä pääsyn Palveluun rajoituksettomaksi ajaksi.
 
Myyjä ei vastaa miltään osin Palvelussa esitettävien ja julkaistavien tai asiakkaalle lähetettävien tietojen sisällöstä, esitettyjen tietojen soveltuvuudesta yksittäiselle asiakkaalle, tietojen paikkansapitävyydestä tai niissä mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai viivästyksistä.
 
Myyjä ei myöskään vastaa minkään sellaisen ulkopuolisen sivuston sisällöstä, josta tai jonne on yhteys Palvelusta.
 
Myyjä ei ole vastuussa mistään välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, mukaan luettuina, mutta ei rajoittuen tulon- tai ansionmenetykseen, liiketoiminnan keskeytykseen, tiedon tai datan menetykseen tai turmeltumiseen, jotka johtuvat Palvelun tai Verkkopalvelun käytöstä tai käytön estymisestä.
 
Sopimusehtojen muutokset
Myyjä varaa oikeuden muuttaa näitä ehtoja oman harkintansa mukaisesti. Asiakas sitoutuu omalta osaltaan säännöllisesti tarkistamaan näiden ehtojen sisällön. Jatkamalla Palvelun käyttöä asiakkaan katsotaan hyväksyneen kulloinkin päivitetyt ehdot.
 
Sopimuksen siirtäminen
Asiakas ei ole oikeutettu siirtämään näiden ehtojen mukaisia tai hankkimaansa Verkkopalveluun  liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia ulkopuoliselle.
Myyjällä on aina oikeus ilman asiakkaan suostumusta siirtää Palvelu, Verkkopalvelu sekä kaikki tai osa näiden ehtojen mukaisista oikeuksista ja velvollisuuksista nimeämälleen kolmannen osapuolelle tai nimeämänsä kolmannen osapuolen vastattavaksi.
 
Riitaisuuksien ratkaiseminen ja sovellettava laki
Palvelua tai Verkkopalvelua koskevat riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajansuojalaissa tarkoitetulla kuluttajalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä asiakkaalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jollei asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia pois lukien sen kansainvälisyksityisoikeudelliset lainvalintaa koskevat säännöt.
 
Rekisteriseloste
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
 
 
 
Laatimispäivä 15.09.2015
 
1. Rekisterinpitäjä
 
IdaJemina
 
Y-tunnus: 2647472-2
 
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
 
Ida Jemina
 
3. Rekisterin nimi
 
IdaJeminan verkkokaupan käyttäjärekisteri
 
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
 
IdaJeminan verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.
 
5. Rekisterin tietosisältö
 
Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
- nimi
- osoite
- puhelin
- sähköposti.
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet
 
Rekisterinpitäjä rekisteröi IdaJeminan verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka asiakas itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.
 
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
 
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
 
IdaJeminan verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.
 
9. Rekisteröidyn kielto-oikeus
 
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.
 
10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
 
11. Tiedon korjaaminen
 
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.
 

 

Osoite IdaJemina
Palokärjentie 5
02660 Espoo
Suomi
Yhteyshenkilö Ida Jemina
Sähköposti idajemina@idajemina.com

Verotunniste

ALV-tunnus: FI 26474722


Klarna Checkout
-kauppiaan tiedot